Avanç de resultats de l’estudi 2985 Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de abril

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 2985, Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de abril