Avanç de resultats de l’estudi 2943 Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de abril

Es presenta l’avanç provisional de resultats de l’estudi 2943, Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de abril