II Premi al Millor Article Publicat en la REIS

El CIS atorga el II Premi REIS a un article sobre discriminació salarial dins de les organitzacions

Signat per Emilio Castilla, l'article "Mérito y discriminación dentro de las organizaciones: diferencias en la evaluación y retribución de empleados/as según género y origen étnico" es va publicar el 2010 en el núm. 129 de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)

Professor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Emilio J. Castilla explica en l'article com els processos organitzatius que s'utilitzen avui en dia per fixar la retribució dels treballadors i treballadores poden generar desigualtat salarial dins de les organitzacions. Utilitzant dades de la plantilla d'una gran organització del sector privat, l'autor va identificar i va examinar les dues etapes principals d'una pràctica comuna a l'empresa: la retribució variable del personal empleat utilitzant una gratificació per rendiment.

Aquesta recerca posa de manifest que el gènere, l'origen ètnic o la nacionalitat del personal empleat incideix directament tant en la primera fase, d'avaluació del rendiment, com en la segona fase, de fixació de la retribució salarial.

L'anàlisi longitudinal demostra que empleats estructuralment equivalents (és a dir, al mateix lloc i unitat de treball, amb el mateix supervisor i el mateix capital humà) obtenen augments salarials diferents fins i tot després d'haver rebut la mateixa puntuació en l'avaluació del rendiment, simplement a causa del gènere, l'origen ètnic o la nacionalitat.

L'article conclou amb una discussió sobre la rellevància d'aquests resultats per a la literatura sociològica existent sobre discriminació i desigualtat salarial per gènere i origen ètnic dins de les organitzacions contemporànies.

Aquest premi, dotat amb 2.500 euros i atorgat per primera vegada el gener de 2010, pretén distingir especialment els treballs de més originalitat, rellevància i qualitat metodològica publicats anualment a la revista, i oferir, alhora, un estímul als autors per donar suport a la difusió de l'activitat investigadora en la comunitat científica espanyola i internacional, i incrementar la visibilitat de la tasca que desenvolupen en el camp de les ciències socials.

Els membres del Consell Editorial de la REIS han integrat el jurat, encapçalat pel president del CIS, Ramón Ramos.

arrow_back