"A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva"

A propósito de Tilly:
conflicto, poder y acción colectiva

Edició a càrrec de María Jesús Funes
1a ed.
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011
142 p. 21 x 13,5 cm
Academia, 33
ISBN: 978-84-7476-560-1

Charles Tilly (1929-2008), sociòleg, historiador i politòleg nord-americà, és un autor imprescindible per a la comprensió de la contesa política i el conflicte social. Les seves investigacions mostren com les bases socials organitzades en diverses formes d'acció col·lectiva poden influir i condicionar la marxa de la història. Els seus estudis sobre les revolucions, la formació i evolució dels estats i la seva teoria de l'acció col·lectiva giren entorn de la seva gran preocupació: la defensa dels drets ciutadans i la recerca de sistemes polítics atents a les condicions de vida dels més febles.

Aquesta obra presenta la major recopilació de reflexions sobre el seu treball publicada fins ara. Cada capítol analitza els seus textos, les seves teories i dissenys metodològics, i alguns afegeixen investigació de casos. Aquest llibre ajuda a comprendre un temps marcat per intenses mobilitzacions populars, algunes amb conseqüències molt rellevants, com les protestes que s'estenen el 2011 des de Tunísia a Egipte, Iemen, Líbia, Síria, etc., l'anomenada "primavera àrab" i diferents mobilitzacions a l'occident democràtic reclamant més atenció a les demandes ciutadanes, com el Moviment 15 de Maig (15 M) a Espanya replicat a altres països, les protestes a Grècia, Regne Unit, etc.

arrow_back