La REIS, certificada com a "Revista Excelente" en qualitat editorial i científica per la FECYT

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha concedit a la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) el Certificat de Revista Excelente després d'haver superat amb èxit el procés d'avaluació de qualitat de revistes científiques espanyoles dut a terme per la fundació esmentada.

Certificat de qualitat-REIS

En fases consecutives i excloents, es van analitzar múltiples indicadors de qualitat editorial, com la revisió d'experts, declarada a les seves normes; l'absència d'endogàmia dels autors o l'obertura del consell de redacció, així com el percentatge d'originalitat en els continguts publicats, entre d'altres. De la mateixa manera, l'avaluació de la qualitat científica ha valorat els objectius, la cobertura i l'aportació a l'àrea del coneixement a què pertany la revista, així com la importància de les bases de dades en què està indexada o l'impacte en el seu camp.

Present als índexs de citacions internacionals més prestigioses, com el Social Science Citation Index i Scopus, la REIS continua liderant els índexs d'impacte històrics acumulatius 1994-2009 i 2000-2009, segons l'IN-RECS. En l'actualitat, és l'única revista espanyola de ciències socials present al repositori de revistes científiques JSTOR i la segona més descarregada de DIALNET, un repositori on figuren les revistes de totes les àrees de coneixement.

arrow_back