Col·lecció Clásicos Contemporáneos, núm. 1. Presentació

John H. Goldthorpe presenta a Madrid el primer títol de la nova col·lecció Clásicos Contemporáneos, editada pel CIS

A la presentació del llibre "De la sociología: números, narrativas e integración de la investigación y la teoría", celebrada el 15 de setembre a la seu del CEPC, hi van acudir també José María Maravall, catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, i Belén Barreiro, presidenta del CIS.

John. H. Goldthorpe, un dels sociòlegs més importants de l'actualitat, ha presentat el primer títol de la nova col·lecció Clásicos Contemporáneos, editada pel CIS: "De la sociología: números, narrativas e integración de la investigación y la teoría". La col·lecció, coeditada amb el BOE, es proposa recullir obres dels sociòlegs i politòlegs contemporanis més prestigiosos. Aquest primer títol analitza les diferències entre les classes socials i les desigualtats en les oportunitats vitals, en les taxes de mobilitat social i en els assoliments educatius.

L'acte va començar amb unes paraules de la presidenta del CIS, Belén Barreiro, qui va subratllar que l'organisme que presideix contribueix, a través de la producció de dades d'enquesta i mitjançant l'activitat editorial, al desenvolupament i la consolidació d'una sociologia científica, regida per les mateixes normes de rigor i transparència que defensa Goldthorpe al seu llibre.

A continuació, José María Maravall va destacar que aquest títol ofereix una excel·lent recopilació de les principals idees de l'autor britànic, constitueix una autèntica guia del que significa fer bona sociologia i aporta arguments fonamentals per entendre per què hi ha desigualtats a la nostra societat actual.

Per la seva part, John H. Goldthorpe, després d'exposar la diferent acollida que ha tingut la seva obra en diferents parts del món, va defensar una manera d'investigar composta de tres etapes fonamentals. En la primera, es documenten les regularitats empíriques del fenomen que s'intenta analitzar. En la segona, es generen hipòtesis a partir de teories per intentar identificar els mecanismes explicatius de les esmentades regularitats. En la tercera, se sotmeten a prova les esmentades hipòtesis mitjançant l'anàlisi de dades. L'autor va defensar la teoria de l'elecció racional per la seva potència explicativa i va insistir que la recerca qualitativa ha de fer explícita la seva metodologia de la mateixa manera que la quantitativa. Finalment, l'autor va felicitar l'editorial i la traductora, Teresa Casado, per la seva tasca.

John H. Goldthorpe en un moment de la presentació de la nova col·lecció Clásicos Contemporáneos John H. Goldthorpe, Belén Barreiro i José Mª Maravall a la taula de la presentació de la nova col·lecció Clásicos Contemporáneos Públic en un moment de la presentació de la nova col·lecció Clásicos Contemporáneos

Entrevista amb John H. Goldthorpe publicada pel Servicio de Información y Noticias Científicas - SINC

John H. Goldthorpe és membre emèrit del Nuffield College a la Universitat d'Oxford. També és membre de l'Acadèmia Britànica, de l'Acadèmia Europea i membre estranger de la Reial Acadèmia Sueca de Ciències.

Goldthorpe és un dels principals estudiosos de l'estructura de classes socials i de la mobilitat social en les societats avançades, camp a què ha contribuït amb nombroses investigacions ja clàssiques. El seu esquema de classes és, possiblement, l'instrument d'anàlisi més influent en la sociologia empírica contemporània, ja que ha permès comparar estructures socials -en un mateix país al llarg del temps i també entre diferents països- i mesurar els seus efectes sobre el comportament.

En els últims anys, a més de continuar amb la recerca empírica, ha participat molt activament en els debats metodològics de la sociologia, presentant una defensa clara del seu punt de vista sobre la direcció del progrés científic en el coneixement de les societats.

José María Maravall és catedràtic de sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, Honorary Fellow del St. Antony's College de la Universitat d'Oxford, membre de l'Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències, i també de l'Acadèmia Britànica. El 2007 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política que atorga el CIS, del Consell Assessor del qual és actualment membre. Igualment, forma part del Consell Editorial de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), editada pel CIS.

Les seves nombroses publicacions versen sobre una àmplia gamma d'assumptes entre els quals destaca l'estudi comparat del funcionament de les democràcies i les seves institucions.

arrow_back