Departament de Banc de Dades

El banc de dades és el departament encarregat de la custòdia de totes les investigacions realitzades pel CIS, així com de la seva posada a disposició dels usuaris, les peticions dels quals atén. És també funció d'aquest departament la creació i el manteniment de les bases de dades del CIS i tota la gestió informàtica.

Totes les investigacions realitzades pel Centro de Investigaciones Sociológicas des de la seva creació es troben dipositades, sense excepció, al banc de dades a disposició de qui les sol·liciti, ja sigui persona natural o jurídica, pública o privada. La legislació vigent garanteix la igualtat d'accés a les dades per a tots els ciutadans.

El banc de dades és l'encarregat de les tasques de verificació, depuració, anonimització, catalogació i càrrega informàtica de les dades, a més de l'elaboració dels productes de difusió en els terminis que fixa la legislació vigent.

Els productes que s'ofereixen s'han dissenyat per atendre diferents tipus d'usuaris. Així, es poden obtenir des de simples taules de freqüències a fitxers de microdades brutes, a fi que es pugui realitzar l'anàlisi que sigui de l'interès de l'usuari.

El catàleg del banc de dades és l'eina bàsica per al coneixement del contingut de la producció del CIS. Aquest catàleg es complementa amb una poderosa eina de cerca per poder localitzar la informació que interessi l'usuari. Es tracta duna base de dades documental que emmagatzema totes les enquestes realitzades i que permet una cerca per paraules clau o en text lliure. La unitat de recuperació és la pregunta. En aquesta base de dades es troben emmagatzemades més de 1.800 enquestes que inclouen més de 110.000 preguntes.

Des de gener de 2009, el banc de dades ofereix gratuïtament a través de les pàgines del CIS, accés als fitxers de microdades dels estudis realitzats pel CIS. Això ha permès incrementar la difusió d'aquesta informació passant d'uns 300 fitxers servits durant tot el 2008 a 6.300 de baixats des d'Internet durant el 2009.
 

Personal

Nomenament: Septiembre 2022
arrow_back