arrow_back
 

Carta de serveis

La Carta de serveis descriu els serveis que presta el Centro de Investigaciones Sociológicas, els drets que assisteixen els ciutadans que es dirigeixen a nosaltres i els compromisos que assumim per assolir una gestió de qualitat. A través d'aquesta Carta de serveis, els ciutadans estan en condicions de conèixer quina classe de servei poden rebre i quins són els compromisos de qualitat d'aquest.

Els usuaris podran presentar les seves queixes i suggeriments sobre els serveis compromesos i, en general, sobre el funcionament del CIS, d'acord amb el procediment que estableix el RD 951/2005, de 29 de juliol (BOE del 3 de setembre), als llocs i formes següents:

  • De manera presencial al formulari disponible al Registre de la Secretaria General del CIS, i, en general, davant de qualsevol registre oficial de l'Administració General de l'Estat.
  • A través de la Subseu electrònica del CIS al Ministeri de la Presidència, utilitzant per a la identificació correcta del ciutadà un certificat electrònic reconegut, d'acord amb la legislació de signatura electrònica en vigor (http://www.cis.es/cis/opencms/ES/8_cis/SedeElectronica.html).
  • Per escrit adreçat a la Secretaria General, sia a través per correu postal sia a través de correu electrònic (secretariaGeneral@cis.es).

Fitxes del Pla de seguiment Cartes de Servei 2014-2017.