arrow_back
 

Criteris de qualitat

Les publicacions del CIS compleixen amb els criteris de qualitat establerts per l'ANECA, la CNEAI i l'ANEP.

En els últims anys, el Servei de publicacions del CIS aplica als seus processos editorials els criteris de qualitat establerts per l'ANECA, la CNEAI i l'ANEP, tant pel que fa a la seva revista, la REIS, com a les seves diferents col·leccions de llibres. El fet que els treballs presentats per a la seva publicació superin els rigorosos nivells d'exigència requerits pels diferents consells editorials del CIS és, en si mateix, una garantia de qualitat.

Consulteu els paràgrafs pertinents dels documents pels quals es guien els esmentats organismes per avaluar la qualitat de les publicacions científiques:

ANECA

CNEAI

ANEP