arrow_back
 

Per a què s'utilitzen les enquestes?

Les enquestes poden utilitzar-se per aconseguir diferents objectius.

  • Les empreses les usen per conèixer si un producte agrada més o menys que un altre als consumidors.
  • Els governs i les institucions públiques recorren a les enquestes per saber quines són les preferències, les avaluacions o els problemes de la societat i poder així prendre decisions o dissenyar polítiques públiques ajustades a les esmentades prioritats.
  • Els investigadors en ciències socials utilitzen les enquestes per conèixer les opinions de la societat i com canvien al llarg del temps.