arrow_back
 

Espacyo. Opiniones y actitudes de los españoles

Imatge CD Espacyo

El CD-ROM ESPACYO -Opiniones y actitudes de los españoles- conté deu estudis monogràfics del CIS i l'aplicació JDS Survey per al tractament assistit de la informació emmagatzemada.

La informació versa sobre les opinions, les actituds i els comportaments dels espanyols amb relació a la moda, l'esport, els avenços científics, les preocupacions dels joves... Amb això, el Centro de 'Investigaciones Sociológicas vol oferir una eina per a l'aprenentatge de les tècniques aplicades a la investigació social i per a la difusió de la informació emmagatzemada al seu Banc de Dades.

Aquests són els estudis que conté el CD-ROM:

NÚM. ESTUDI TÍTOL NRE. CASOS
2123 Estereotipos regionales 2993
2126 La moda como valor de diferenciación social 2481
2198 Hábitos deportivos de los españoles 4271
2203 Perfiles actitudinales en la sociedad española 2492
2209 Ecología y medio ambiente 2488
2213 Actitudes ante los avances científicos y tecnológicos 2552
2214 Actitudes hacia la inmigración 2493
2221 Expectativas y preocupaciones de los jóvenes 2400
2240 Ciudadanos y élites ante la política 2490
2246 La opinión pública ante el proceso de integración europea 2485

 

A través de l'aplicació informàtica continguda al CD-ROM, podreu obtenir:

  • taules amb distribucions de freqüències d'una o més variables
  • les estadístiques més habituals
  • representacions gràfiques dels resultats

Podeu sol·licitar-lo a través de l' imprès de sol·licitud.