arrow_back
 

Barómetros

Os barómetros realízanse cunha periodicidade mensual -agás os meses de agosto- e teñen como principal obxectivo medir o estado da opinión pública española do momento. Para iso entrevístase ao redor de 4.000 persoas elixidas ao azar dentro do territorio nacional, das que, ademais das súas opinións, se recolle unha ampla información social e demográfica para a análise.

Estes estudos conteñen un bloque de preguntas fixas a partir das cales se elaboran os "indicadores do barómetro". Ademais destas, cada barómetro contén outro bloque de preguntas variable, que en cada ocasión se dedica a un tema de interese político ou social.

Os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro os barómetros inclúen un conxunto de preguntas fixas sobre actitudes políticas a partir das que o CIS calcula e publica a estimación de voto.

Os resultados dos barómetros mensuais fanse públicos a través da web do CIS inicialmente en formato de “avance de resultados”. Tras a finalización do resto de procesos técnicos, incluída a anonimización, os datos do estudo pasan a formar parte do Banco de Datos do CIS, momento no que xa poderá descargarse da páxina web o arquivo de microdatos do estudo e o resto da documentación asociada.