arrow_back
 

Estimación da intención de voto

Nos barómetros de xaneiro, abril, xullo e outubro, así como nas enquisas pre-electorais, o CIS realiza unha estimación dos resultados electorais. A dita estimación preséntase xunto co avance de resultados das devanditas enquisas.

A partir da intención de voto declarada polas persoas entrevistadas e doutros datos da enquisa, aplícase un modelo estatístico para realizar a estimación do voto. O CIS proporciona tanto os resultados das respostas á pregunta de intención de voto como os da aplicación do modelo de estimación. Outros modelos aplicados aos mesmos datos poden dar lugar a estimacións dos resultados electorais diferentes.

O acceso gratuíto ás matrices de datos permite que cada usuario realice, se o desexa, o seu propio modelo de estimación a partir dos datos do CIS.