El CIS desenvolupa una intensa activitat editorial per tal de difondre les investigacions més rellevants que es realitzen en l'àmbit de les ciències socials, així com de promoure l'explotació de les dades que genera la mateixa institució. Tot això té lloc mitjançant un procés d'estreta col·laboració amb la comunitat docent i investigadora espanyola i internacional. Fruit de tota aquesta activitat és la nostra revista (REIS) i les nostres col·leccions de llibres.

Novetats

Martineau, Harriet

Cómo observar la moral y las costumbres

Clásicos del Pensamiento Social 24

+ info

Pérez-Agote, Alfonso

Religión, política e identidad colectiva: Hacia una deriva analítica y abierta de la teoría sociológica

Trayectorias 7

+ info

Més novetats

arrow_back