arrow_back
 

Altres estudis

El CIS no només realitza enquestes, sinó que també recull informació sobre la societat espanyola a través d'estudis qualitatius: fonamentalment, grups de discussió i entrevistes en profunditat.

Els estudis qualitatius tenen un paper molt important en les fases inicials de la recerca, ja que ajuden a identificar aspectes canviants de la percepció social sobre les qüestions a investigar. Aquests estudis són igualment importants per interpretar els resultats d'algunes recerques per enquesta.