arrow_back
 

Barómetres

Els baròmetres es realitzen amb una periodicitat mensual -excepte els mesos d'agost- i tenen com a principal objectiu mesurar l'estat de l'opinió pública espanyola del moment. Per a això s'entrevista entorn de 4.000 persones elegides a l'atzar dins del territori nacional, de les quals, a més de les seves opinions, es recull una àmplia informació social i demogràfica per a l'anàlisi.

Aquests estudis contenen un bloc de preguntes fixes a partir de les quals s'elaboren els "indicadors del baròmetre". A més d'aquestes preguntes, cada baròmetre conté un altre bloc de preguntes variable, que en cada ocasió es dedica a un tema d'interès polític o social.

Els mesos de gener, abril, juliol i octubre els baròmetres inclouen un conjunt de preguntes fixes sobre actituds polítiques a partir de les quals el CIS calcula i publica l'estimació de vot.

Els resultats dels baròmetres mensuals es fan públics a través del web del CIS inicialment en format d'“avanç de resultats”. Després de l'acabament de la resta de processos tècnics, inclosa l'anonimització, les dades de l'estudi passen a formar part del Banc de dades del CIS, moment en què ja podreu baixar-vos de la pàgina web el fitxer de microdades de l'estudi i la resta de la documentació associada.