arrow_back
 

Estimació de la intenció de vot

Als baròmetres de gener, abril, juliol i octubre, així com en les enquestes preelectorals, el CIS realitza una estimació dels resultats electorals. L'esmentada estimació es presenta junt amb l'avanç de resultats de les enquestes esmentades.

A partir de la intenció de vot declarada per les persones entrevistades, i d'altres dades de l'enquesta, s'aplica un model estadístic per realitzar l'estimació del vot. El CIS proporciona tant els resultats de les respostes a la pregunta d'intenció de vot com els de l'aplicació del model d'estimació. Altres models aplicats a les mateixes dades poden donar lloc a estimacions dels resultats electorals diferents.

L'accés gratuït a les matrius de dades permet que cada usuari realitzi, si ho desitja, el seu propi model d'estimació a partir de les dades del CIS.