Descarga do arquivo: MD2715.zip

Datos do solicitante

Obxecto da solicitude

 
 
 
 
 
 
 
  

Condicións de utilización:

  • O grao de fiabilidade e exactitude da información obtida a partir dos datos por elaboración propia do usuario é responsabilidade exclusiva deste.
  • Os datos que se van descargar encóntranse sometidos aos dereitos de Copyright do CIS que, sen prexuízo das excepcións na lexislación vixente, non poderán ser reproducidos ou transmitidos, total ou parcialmente, en ningunha forma nin por ningún medio electrónico, mecánico ou doutro tipo, non poderá facerse uso comercial dos datos subministrados, nin cedelos a terceiros por calquera procedemento de difusión, sen a autorización expresa e escrita do CIS. Ademais, o usuario ten obriga de indicar a orixe dos datos cando faga uso público deles en calquera forma.
  • De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 , do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos deste formulario pasarán a formar parte dun arquivo informático, responsabilidade do CIS, mantido con fins exclusivamente estatísticos, sobre o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Por favor, lea as INSTRUCIÓNS sobre o contido e utilización do arquivo comprimido antes de realizar a descarga. Enlace a documento en formato pdf. Documento en nova ventá

CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · España | e-mail: cis@cis.es