arrow_back
 

Curso de posgrao

O Curso de posgrado ten como finalidade contribuír á formación de titulados universitarios superiores nas técnicas de investigación social, dando especial importancia á recollida de datos e á análise, interpretación e presentación destes, todo isto cunha orientación esencialmente práctica.

Con este fin, ofrécense 24 prazas, que serán adxudicadas mediante a selección dos candidatos que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.

O curso é de carácter presencial e estructúrase en dous módulos cos seguintes contidos:

  • Módulo 1.METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES.
  • Módulo 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA.

As ensinanzas de cada módulo inclúen clases teóricas e prácticas. A realización de exercicios prácticos está tutorizada por técnicos do CIS.

ÚLTIMA EDICIÓN (2020-2021)

Resumo da convocatoria
Convocatoria

Resolucion  de la Presidencia del CIS.

 

 

 

Características

É un curso de especialización en técnicas de investigación social, con énfase no deseño da investigación e na análise de datos.

Destinatarios

Titulados superiores cunha adecuada formación nas áreas de ciencias sociais.

Programa

Programa provisional. Ver anexo IV de la Resolución de convocatoria

Duración e horarios

De xaneiro a xullo, tres ou catro sesións semanais (17-20 horas) polas tardes. 300 horas.

Inscrición e matrícula

 

Formalizarase logo da resolución da convocatoria. Matrícula do curso completo: 2000 €.

 

Bolsas

10 bolsas parciais.

 

Documentación necesaria

Solicitude: Anexo IAnexo II.

Currículo (con acreditación documental de méritos)

Certificación académica oficial coa nota media de grao.

Carta de Presentación.

Fotografía recente.

 

Prazo de presentación de solicitudes

Comeza: luns 9 de novembro


Remata: venres 27 de novembro

Situación actual

Adjudicación definitiva.

 

Secretaría e información

Para calquera información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

posgrado@cis.es