arrow_back
 

Curso de posgrao

O Curso de posgrado ten como finalidade contribuír á formación de titulados universitarios superiores nas técnicas de investigación social, dando especial importancia á recollida de datos e á análise, interpretación e presentación destes, todo isto cunha orientación esencialmente práctica.

Con este fin, ofrécense 24 prazas, que serán adxudicadas mediante a selección dos candidatos que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.

O curso é de carácter presencial e estructúrase en dous módulos cos seguintes contidos:

  • Módulo 1. A recollida de datos e a investigación mediante enquisas.
  • Módulo 2. Análise e interpretación de datos de enquisa.

As ensinanzas de cada módulo inclúen clases teóricas e prácticas. A realización de exercicios prácticos está tutorizada por técnicos do CIS.

ÚLTIMA EDICIÓN (2017-2018)

Resumo da convocatoria
Convocatoria

Resolución da Presidencia do CIS de /06/11/17

 

 

Características

É un curso de especialización en técnicas de investigación social, con énfase no deseño da investigación e na análise de datos.

Destinatarios

Titulados superiores cunha adecuada formación nas áreas de ciencias sociais.

Programa

Pendente. Dispoñible en breve

-->

Duración e horarios

Noviembre a julio,  entre tres e catro sesións semanais en xornada de tarde (17 a 20 horas). 300 horas lectivas aproximadas.

Inscrición e matrícula

Se formalizará tras las resolución de la convocatoria.Matrícula do curso completo: 2000 €.

 

Bolsas

10 bolsas parciais.

 

Situación actual

Convocatoria pechada.

 

 

 

 

Secretaría e información

Para calquera información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

posgrado@cis.es