Formación e axudas
  • Formación e axudas >
  • Curso de posgrao >
  • Curso de posgrao

Curso de posgrao

Curso de posgrao

O Curso de posgrado ten como finalidade contribuír á formación de titulados universitarios superiores nas técnicas de investigación social, dando especial importancia á recollida de datos e á análise, interpretación e presentación destes, todo isto cunha orientación esencialmente práctica.

Con este fin, ofrécense 24 prazas, que serán adxudicadas mediante a selección dos candidatos que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria.

O curso é de carácter presencial e estructúrase en dous módulos cos seguintes contidos:

  • Módulo 1. A recollida de datos e a investigación mediante enquisas.
  • Módulo 2. Análise e interpretación de datos de enquisa.

As ensinanzas de cada módulo inclúen clases teóricas e prácticas. A realización de exercicios prácticos está tutorizada por técnicos do CIS.

Secretaría e información

Para calquera información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

posgrado@cis.es

< VOLVER