Formación e axudas
  • Formación e axudas >
  • Bolsas de formación >
  • Bolsas de formación

Bolsas de formación

Bolsas de formación

O programa de Bolsas de formación para posgraduados en Materias de Interese para o Organismo pretende contribuír á formación de profesionais na produción e análise de datos estatísticos. Durante a súa estancia no Centro de Investigaciones Sociológicas, os bolseiros coñecen de primeira man o proceso de produción de información estatística e o desenvolvemento, dende os seus primeiros pasos, dun proxecto de investigación cuantitativa.

A Orde PRA/33/2017, de 23 de xaneiro de 2017, aproba as novas bases reguladoras para a concesión destas bolsas polo CIS.

Como novedad en esta convocatoria, si la solicitud presentara errores subsanables, se requerirá al solicitante mediante publicación en esta página web del CIS, para que se subsanen en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación.

Secretaría e información

Se desexa información adicional, pode contactar co Servizo de Fomento da Investigación:

fomento_investigacion@cis.es

< VOLVER