Anuario 2015

 1. PERCEPCIONS SOBRE A SITUACION ECONOMICA E POLITICA
 2. VALORACIÓN DO GOBERNO E A OPOSICIÓN
 3. HÁBITOS SAUDABLES
  • IMPORTANCIA RELATIVA DE DIFERENTES ASPECTOS DA VIDA PERSOAL
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
  • NÚMERO DE COMIDAS NUN DÍA LABORABLE
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • FRECUENCIA DE CONSUMO DE DIFERENTES ALIMENTOS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont.)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont.)
  • FRECUENCIA NA PRÁCTICA DE EXERCICIO FÍSICO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • FRECUENCIA DE DIVERSOS SÍNTOMAS FÍSICOS E ANÍMICOS RELACIONADOS COA SAÚDE (ÚLTIMAS CATRO SEMANAS)
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont1)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont2)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont3)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont4)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont1)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont2)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont3)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont4)
  • ESTADO DE SAÚDE EN XERAL
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral e clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión e hábitat
 4. IMPACTO DAS TIC (TECNOLOXÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) EN LA VIDA FAMILIAR
 5. TOLERANCIA Á DIVERSIDADE
 6. VACACIÓNS, TEMPO LIBRE E LECTURA DE O QUIXOTE
 7. RELACIÓNS INTERXERACIONAIS
 8. EMPRENDEMENTO
  • DEFINICIÓN DE EMPRESA ESPAÑOLA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • ACORDO CON DIFERENTES FRASES QUE DEFINEN AS PERSOAS EMPRENDEDORAS
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont1)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont2)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont3)
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social (cont4)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont1)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont2)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont3)
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat (cont4)
  • PREFERENCIA ENTRE FORMAS DE EMPREGO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • RAZÓN PARA PREFERIR UN EMPREGO POR CONTA ALLEA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • RAZÓN PARA PREFERIR UN EMPREGO POR CONTA PROPIA
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
  • SITUACIÓN ANTE A POSIBILIDADE DE TRABALLAR COMO AUTÓNOMO/A OU CREAR UNHA EMPRESA OU NEGOCIO PROPIO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación
   • Cruzamentos por situación laboral, clase social e ideoloxía
   • Cruzamentos por recordo de voto, relixión e hábitat
  • RAZÓNS QUE O IMPULSARON PERSOALMENTE A TRABALLAR COMO AUTÓNOMO/A OU CREAR UN NEGOCIO PROPIO
   • Frecuencias e representación gráfica
   • Cruzamentos por sexo, idade, estado civil, educación, situación laboral, clase social
   • Cruzamentos por ideoloxía, recordo de voto, relixión, hábitat
 9. ENERXÍA E MEDIO AMBIENTE
 10. OPINIÓN PÚBLICA E POLÍTICA FISCAL
 11. ANEXO. FICHAS TÉCNICAS
arrow_back