Índice de confianza dos consumidores

O ICC permite aproximarse ás intencións de gasto dos consumidores preguntándolles pola súa percepción actual e as súas expectativas de futuro para a economía do país, a súa economía familiar e o emprego. Baséase nunha enquisa mensual realizada telefonicamente a unha mostra de 1.400 individuos maiores de 16 anos representativos do conxunto da sociedade española.

O obxectivo final deste indicador, dentro da batería de indicadores económicos elaborados por institucións españolas é ser unha ferramenta útil para interpretar e predicir a evolución do consumido privado en España.

arrow_back