arrow_back
 

Calendario 2020

O Índice de Confianza do Consumidor faise público os días 5 do mes seguinte, agás que corresponda a festivo ou fin de semana, en cuxo caso se publica o primeiro día laborable inmediatamente seguinte.

Durante o ano 2020 publicaranse os avances de resultados deste estudo, agás problemas técnicos, segundo o seguinte calendario:

Mes Data prevista
ICC decembro 2019 7 de xaneiro de 2020
ICC xaneiro 2020 5 de febreiro de 2020
ICC febreiro 2020 5 de marzo 2020
ICC marzo 2020 6 de abril de 2020
ICC abril 2020 5 de maio de 2020
ICC maio 2020 5 de xuño de 2020
ICC xuño 2020 6 de xullo de 2020
ICC xullo 2020 5 de agosto de 2020
ICC agosto 2020 7 de setembro de 2020
ICC setembro 2020 5 de outubro de 2020
ICC outubro 2020 5 de novembro de 2020
ICC novembro 2020 9 de decembro de 2020
ICC decembro 2020 5 de xaneiro de 2021