arrow_back
 

Calendario 2019

O Índice de Confianza do Consumidor faise público os días 5 do mes seguinte, agás que corresponda a festivo ou fin de semana, en cuxo caso se publica o primeiro día laborable inmediatamente seguinte.

Durante o ano 2019 publicaranse os avances de resultados deste estudo, agás problemas técnicos, segundo o seguinte calendario:

Mes Data prevista
ICC decembro 2018 3 de xaneiro de 2019
ICC xaneiro 2019 5 de febreiro de 2019
ICC febreiro 2019 5 de marzo 2019
ICC marzo 2019 5 de abril de 2019
ICC abril 2019 6 de maio de 2019
ICC maio 2019 5 de xuño de 2019
ICC xuño 2019 5 de xullo de 2019
ICC xullo 2019 5 de agosto de 2019
ICC agosto 2019 5 de setembro de 2019
ICC setembro 2019 7 de outubro de 2019
ICC outubro 2019 5 de novembro de 2019
ICC novembro 2019 5 de decembro de 2019
ICC decembro 2019 7 de xaneiro de 2020