Barómetros
  • Barómetros >
  • Avance de resultados de barómetros

Avance de resultados de barómetros

Avance de resultados de barómetros

Ademais dos estudos para os que xa se remataron os procesos de elaboración técnica (verificación, depuración, anonimización, catalogación e carga informática dos datos) existe un avance provisional de resultados para algunhas enquisas.

Neste intre os estudos que se atopan nesta fase de avance son os seguintes:

< VOLVER