Fitxategiaren deskarga: CL2086.zip

Eskatzailearen datuak

Eskaeraren xedea

 
 
 
 
 
 
 
  

Erabilera-baldintzak:

  • Erabiltzaileak berak emandako datuetan oinarrituz lortutako informazioaren fidagarritasun eta zehaztasun maila, bere erantzukizunpean daude betiere.
  • Deskargatuko diren datuak Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) Copyright eskubideen mende daude eta, indarrean den legediari dagozkion salbuespenei kalterik egin gabe, ezin izango dira erreproduzitu edo bidali, ez osotasunean ez zati bat, inola eta inolako bide elektroniko, mekaniko edo bestelakoren bidez; emandako datuak ezin izango dira merkataritza xedeetarako erabili, ez , hedapen prozedura edozein delarik ere, Ikerketa Soziologikoen Zentroak horretarako baimen espresa eman ez badu. Horrez gain, erabiltzaileak datuen jatorria zehazteko betebeharra du edozein modutan jendaurrean erabiltzen dituenean.
  • Abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, inprimaki honetan emandako datuak Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) fitxategi informatiko batean sartuko dira eta estatistika xedeetarako bakarrik erabiliko dira; datuak emandako pertsonek datuak eskuratu, aldatu, baliogabetu eta haien kontra egiteko eskubidea dute.

Deskargatu baino lehen, irakurri mesedez fitxategi konprimituaren edukiari eta erabilerari buruzko ARGIBIDEAK. pdf formatuko dokumentura esteka. Dokumentua leiho berrian

CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · España | e-mail: cis@cis.es