arrow_back
 

Beste arau batzuk

5/1985 Lege Organikoa, ekainaren 19koa (1985/6/20ko BOE), Hauteskunde Erregimen Orokorrei buruzkoa.
69 artikulua, hauteskunde inkestak.

12/1989 Lege Organikoa, maiatzaren 9koa (1989/5/11ko BOE), Estatistika Publikoen Funtzioari buruzkoa.
4, 13, 19 eta 21 artikuluak.

30/1992 Legean azaroaren 26koa (1992/11/07ko BOE), Administrazio Publikoena eta Prozedura Administratibo Baterakoari buruzkoa.
37. artikulua, artxiboen eta erregistroen sarbiderako eskubidea.

1/1996 ELD, apirilaren 12koa (1996/04/22ko BOE)
Jabetza Intelektualen Legearen testu bateratua onartu zen, horri buruzko indarrean zeuden legezko xedapenak arautuz, argituz eta elkartuz. 22/1987 Legea, azaroaren 11koa, Jabetza Intelektualari buruzkoa (JPL).
CISeko editorialaren jardueraren garapen arauekin aplikagarria.

15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa (1999/12/14ko BOE), Izaera pertsonaleko datuen babesari buruzkoa.

2001ko abenduaren 23ko Agindua (2001/11/05ko BOE).
Presidentetza Ministerioak kudeatutako izaera pertsonaleko datuak dituen fitxategi automatizatuak arautzen dira eta horri atxikitako Erakunde Autonomoak.

PRE/3651/2004ko azaroaren 8ko Agindua (2004/11/05ko BOE).
Presidentetza Ministerioak kudeatutako izaera pertsonaleko datuak dituen fitxategi automatizatuak arautzen dira eta horri atxikitako Erakunde Autonomoak.

2011ko azaroaren 7ko Agindua. Horren bidez sexu-jazarpenari eta sexuagatiko jazarpenari uko egiten zaio, eta egoera horiekin lotutako jarduera-protokoloaren egokitzapena xedatzen da.

Ikerketa Soziologikoen Zentroko Presidentetzaren 2011ko azaroaren 10eko ebazpena. Horren bidez Erakundearen jardueraren eremura egokitzen da 2011ko uztailaren 20ko sexu-jazarpenari eta sexuagatiko jazarpenari aurka egiteko jarduera-protokoloaren aplikazioa Estatuko Administrazio Nagusiaren eta hari lotutako erakunde publikoen eremuan.

ORDEN PRE/3188/2008 por la que se regula el acceso al Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas.