Barometroak
  • Barometroak >
  • Barometroen emaitzen aurrerapena

Barometroen emaitzen aurrerapena

Barometroen emaitzen aurrerapena

Gauzapen teknikoko prozesuak amaitu diren ikasketez gain (datuen egiatapena, garbiketa, anonimizazioa, katalogazia eta informatika karga), inkesta batzuentzako emaitzen behin-behineko aurrerakuntza dago.

Une honetan aurrerapen fasean dauden ikerketak ondorengoak dira:

< ITZULI