Descàrrega de l'arxiu: MD2597.zip

Dades del sol·licitant

Objecte de la sol·licitud

 
 
 
 
 
 
 
  

Condicions d'utilització:

  • El grau de fiabilitat i exactitud de la informació obtinguda a partir de les dades per elaboració pròpia de l'usuari és responsabilitat exclusiva seva.
  • Les dades que es volen descarregar estan sotmeses als drets de Copyright del CIS, que, sense perjudici de les excepcions en la legislació vigent, no poden ser reproduïdes o transmeses, totalment o parcial, en cap forma ni a través de cap mitjà electrònic, mecànic o d'un altre tipus, no es pot fer un ús comercial de les dades subministrades, ni cedir-les a terceres persones per qualssevol procediments de difusió, sense l'autorització expressa i escrita del CIS. A més, l'usuari té l'obligació d'especificar l'origen de les dades quan en faci un ús públic, en qualsevol forma.
  • D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades d'aquest formulari passaran a formar part d'un fitxer informàtic, responsabilitat del CIS, que es manté amb finalitats exclusivament estadístiques, sobre el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Si us plau, llegiu les INSTRUCCIONS sobre el contingut i la utilització del fitxer comprimit abans de fer-ne la descàrrega. Enllaç a document en format pdf. Document en finestra nova

CIS · Montalbán, 8 · 28014 Madrid · España | e-mail: cis@cis.es