arrow_back
 

Legislació vigent

Llei Fundacional:

  • Llei 4/1990, de 29 de juny (BOE 30/06/90), de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1990.
    Article 84: on es transforma la Direcció General del Centro de Investigaciones Sociológicas en Organisme Autònom administratiu.

Organització del Centro de Investigaciones Sociológicas:

Situació del Centro de Investigaciones Sociológicas dins de l'estructura orgànica del Ministeri de la Presidència: