El El CIS
  • El CIS >
  • Com treballa el CIS >
  • Com treballa el CIS

Com treballa el CIS

Com treballa el CIS

El CIS desenvolupa la seva funció d'anàlisi i coneixement científic de la societat espanyola mitjançant la realització d'enquestes i estudis qualitatius. Aquests estudis es duen a terme, bé a iniciativa del mateix organisme, bé a través d'acords amb institucions públiques o privades sense ànim de lucre.

El CIS també fomenta, mitjançant convenis, l'organització de cursos i seminaris -o la participació en els mateixos- destinats a la formació, l'anàlisi o la difusió de resultats d'investigació, en els àmbits propis de la sociologia i la ciència política.

El CIS té els seus propis programes de formació i de foment de la investigació, així com un departament de publicacions que és part fonamental del treball de difusió de la investigació en les ciències socials a Espanya.

< TORNAR