Serveis al ciutadà
  • Serveis al ciutadà >
  • Carta de serveis

Carta de serveis

Carta de serveis

La Carta de serveis descriu els serveis que presta el Centro de Investigaciones Sociológicas, els drets que assisteixen els ciutadans que es dirigeixen a nosaltres i els compromisos que assumim per assolir una gestió de qualitat. A través d'aquesta Carta de serveis, els ciutadans estan en condicions de conèixer quina classe de servei poden rebre i quins són els compromisos de qualitat d'aquest.

Els usuaris podran presentar les seves queixes i suggeriments sobre els serveis compromesos i, en general, sobre el funcionament del CIS, d'acord amb el procediment que estableix el RD 951/2005, de 29 de juliol (BOE del 3 de setembre), als llocs i formes següents:

  • De manera presencial al formulari disponible al Registre de la Secretaria General del CIS, i, en general, davant de qualsevol registre oficial de l'Administració General de l'Estat.
  • A través de la Subseu electrònica del CIS al Ministeri de la Presidència, utilitzant per a la identificació correcta del ciutadà un certificat electrònic reconegut, d'acord amb la legislació de signatura electrònica en vigor (http://www.cis.es/cis/opencms/ES/8_cis/SedeElectronica.html).
  • Per escrit adreçat a la Secretaria General, sia a través per correu postal sia a través de correu electrònic (secretariaGeneral@cis.es).

Fitxes del Pla de seguiment Cartes de Servei 2014-2017.

< TORNAR