Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2014

Semblança del Sr. Víctor Pérez-Díaz
per Elisa Chuliá

Víctor Pérez-Díaz

Si la lucidesa intel•lectual, la prudència en el judici i la temprança d'ànim són qualitats inestimables per a un acadèmic en qualsevol època, el seu valor creix en temps d'inquietud social i incertesa política, dels quals no escasseja precisament la història contemporània espanyola ni tampoc l'actualitat. Víctor Pérez-Díaz ha donat mostra d'aquestes qualitats en un llarg centenar de textos publicats, així com en incomptables intervencions públiques, sobre pràcticament totes les dimensions de la societat. La consistència i la continuïtat de la seva trajectòria acadèmica, i l'extensa difusió de la seva obra a Espanya i a l'estranger, li han valgut distincions diverses a Europa i als Estats Units. El Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política 2014 se suma a l'ampli reconeixement a una carrera docent i investigadora, tan productiva com sòlida, que inclou més de mig segle.

Els qui hem seguit de prop la intensa activitat intel•lectual de Víctor Pérez-Díaz coincidim a destacar la influència dels seus escrits, les seves classes i la seva conversa en la nostra manera de practicar la sociologia i entendre la societat. Una sociologia compromesa amb la comprensió dels problemes en tota la seva complexitat que, en lloc de fragmentar-los artificialment, els situa en amplis marcs temporals i espacials que afavoreixen les comparacions. I una societat de ciutadans que pensen i actuen conforme a les seves preferències i interessos, però també als seus valors culturals, i que històricament han aconseguit avançar a través de processos d'aprenentatge col•lectiu del tot aliens als grans projectes d'enginyeria política i social.

Prenent com a referència analítica i normativa la societat civil en sentit ampli, tal com la van concebre els il•lustrats escocesos del segle XVIII, la sociologia de Víctor Pérez-Díaz analitza la realitat social provant d'entendre les experiències dels qui la configuren, i el sentit del que doten les seves accions. I ho fa així no només per convicció científica, sinó també cívica: a la societat cal escoltar-la i facilitar-li l'accés a una informació plural i veraç, i capacitar-la per deliberar i adoptar decisions raonables, no tutelar-la ni sotmetre-la als projectes racionalistes més o menys benintencionats de “les elits de torn“, com ell les denomina sovint. Només unes elits tan conscients dels seus propis límits com la fragilitat i la contingència de la democràcia que se sentin part de la societat civil i no portadores d'un projecte moral per sobre d'aquesta mereixen el respecte i el suport dels ciutadans.

A través de la difusió de les seves idees i arguments, de la seva genuïna disposició a conversar i debatre, Víctor Pérez-Díaz ha aconseguit crear i consolidar, al llarg de les últimes dècades, una comunitat intel•lectual oberta, formada pels seus estudiants, els seus companys i amics, que comparteixen l'interès a analitzar i debatre els assumptes públics amb llibertat, honestedat i confiança, orientant-se cap a la recerca d'una veritat més provisional que concloent, sempre irreductible a lemes i consignes. A un país com el nostre, aquest és un assoliment poc habitual. Per això, Víctor Pérez-Díaz mereix un agraïment específic, que s'afegeix al que suscita tot l'esforç i l'afany biogràfic que ha posat en desenvolupar el seu pensament, en construir els seus arguments i en ensenyar i difondre els resultats de les seves recerques. Gràcies, Víctor.

arrow_back