arrow_back
 

Curs de postgrau

El curs de postgrau té com a finalitat contribuir a la formació de titulats universitaris superiors en les tècniques de recerca social, donant especial rellevància a la recollida de dades i a la seva anàlisi, interpretacó i presentació, tot això amb una orientació essencialment pràctica.

Per a això s'ofereixen 24 places, que s'adjudicaran mitjançant la selecció dels candidats que reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

El curs és de caràcter presencial i s'estructura en dos mòduls amb els continguts següents:

  • Mòdul 1. La recollida de dades i la recerca mitjançant enquestes.
  • Mòdul 2. Anàlisi i interpretació de dades d'enquesta.

Els ensenyaments de cada mòdul inclouen classes teòriques i pràctiques. La realització d'exercicis pràctics està tutoritzada per tècnics del CIS.

ÚLTIMA EDICIÓ (2017-2018)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

Resolució de la Presidència del CIS de 6/11/17.

 

 

Característiques

És un curs d'especialització en tècniques de recerca social, amb èmfasi en el disseny de la recerca i en l'anàlisi de dades.

Destinataris

Titulats superiors amb una formació adequada en les àrees de ciències socials.

Programa

Assignatures i calendari

Duració i horaris

D'novienbre a julio, entre tres i quatre sessions setmanals en jornada de tarda (de 17 a 20 hores). 300 hores lectives aproximadas.

Inscripció i matrícula

 

Es formalitzarà després de la resolució de la convocatòria. Matrícula del curs complet: 2.000 €.

 

Beques

10 beques.

 

Documentació necessària

 

Instància (emplenar Annex I, Annex II, Annex III, Annex IV ); currículum vitae; certificació acadèmica amb les qualificacions obtingudes i acreditació del currículum vitae.

Situació actual

Convocatòria tancada.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

posgrado@cis.es