arrow_back
 

Curs de postgrau

El curs de postgrau té com a finalitat contribuir a la formació de titulats universitaris superiors en les tècniques de recerca social, donant especial rellevància a la recollida de dades i a la seva anàlisi, interpretacó i presentació, tot això amb una orientació essencialment pràctica.

Per a això s'ofereixen 24 places, que s'adjudicaran mitjançant la selecció dels candidats que reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

El curs és de caràcter presencial i s'estructura en dos mòduls amb els continguts següents:

  • Mòdul 1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES.
  • Mòdul 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA.

Els ensenyaments de cada mòdul inclouen classes teòriques i pràctiques. La realització d'exercicis pràctics està tutoritzada per tècnics del CIS.

ÚLTIMA EDICIÓN (2020-2021)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

 

Resolucion  de la Presidencia del CIS. Resolución nombramiento de profesores y tutores.

 

 

Característiques

És un curs d'especialització en tècniques de recerca social, amb èmfasi en el disseny de la recerca i en l'anàlisi de dades.

Destinataris

Titulats superiors amb una formació adequada en les àrees de ciències socials.

Programa

Programa provisional. Ver anexo IV de la Resolución de convocatoria

Duració i horaris

Enero a julio, sessions setmanals presenciales en jornada de tarda (de 17 a 20 hores). 300 hores lectives aproximadas.

Inscripció i matrícula

 

Es formalitzarà després de la resolució de la convocatòria. Matrícula del curs complet: 2.000 €.

 

Beques

10 beques.

 

Documentació necessària

Sol·licitud Annex IAnnex II

Curriculum vitae (amb acreditació documental de mèrits)

Certificació acadèmica oficial amb la nota mitjana de grau.

Carta de presentació.

Fotografia recent.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

Comienza: Lunes 9 de noviembre

Finaliza: Viernes 27 de noviembre

 

Situació actual

Adjudicación definitiva.

 

 

 

 

 

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

posgrado@cis.es