arrow_back
 

Curs de postgrau

El curs de postgrau té com a finalitat contribuir a la formació de titulats universitaris superiors en les tècniques de recerca social, donant especial rellevància a la recollida de dades i a la seva anàlisi, interpretacó i presentació, tot això amb una orientació essencialment pràctica.

Per a això s'ofereixen 24 places, que s'adjudicaran mitjançant la selecció dels candidats que reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

El curs és de caràcter presencial i s'estructura en dos mòduls amb els continguts següents:

  • Mòdul 1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES.
  • Mòdul 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA.

Els ensenyaments de cada mòdul inclouen classes teòriques i pràctiques. La realització d'exercicis pràctics està tutoritzada per tècnics del CIS.

ÚLTIMA EDICIÓN (2019-2020)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

Resolució de la Presidència del CIS de 15/10/19.Publicación Nombramiento profesores XXVIII Curso de Postgrado

 

 

Característiques

És un curs d'especialització en tècniques de recerca social, amb èmfasi en el disseny de la recerca i en l'anàlisi de dades.

Destinataris

Titulats superiors amb una formació adequada en les àrees de ciències socials.

Programa

Programa Definitivo

 

Duració i horaris

Noviembre a juny, sessions setmanals presenciales en jornada de tarda (de 17 a 20 hores). 270 hores lectives aproximadas.

Inscripció i matrícula

 

Es formalitzarà després de la resolució de la convocatòria. Matrícula del curs complet: 2.000 €.

 

Beques

10 beques.

 

Documentació necessària

Sol·licitud Annex IAnnex IIAnnex IIIAnnex IV; Annex V; Annex VI.

Curriculum vitae (amb acreditació documental de mèrits)

Certificació acadèmica oficial amb la nota mitjana de grau.

Carta de presentació.

Fotografia recent.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Finalizado

Situació actual

  Resolució d'adjudicataris.

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

posgrado@cis.es