Formació i ajuts
  • Formació i ajuts >
  • Curs de postgrau >
  • Curs de postgrau

Curs de postgrau

Curs de postgrau

El curs de postgrau té com a finalitat contribuir a la formació de titulats universitaris superiors en les tècniques de recerca social, donant especial rellevància a la recollida de dades i a la seva anàlisi, interpretacó i presentació, tot això amb una orientació essencialment pràctica.

Per a això s'ofereixen 24 places, que s'adjudicaran mitjançant la selecció dels candidats que reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

El curs és de caràcter presencial i s'estructura en dos mòduls amb els continguts següents:

  • Mòdul 1. La recollida de dades i la recerca mitjançant enquestes.
  • Mòdul 2. Anàlisi i interpretació de dades d'enquesta.

Els ensenyaments de cada mòdul inclouen classes teòriques i pràctiques. La realització d'exercicis pràctics està tutoritzada per tècnics del CIS.

ÚLTIMA EDICIÓ (2017-2018)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

Pendiente

 

 

Característiques

És un curs d'especialització en tècniques de recerca social, amb èmfasi en el disseny de la recerca i en l'anàlisi de dades.

Destinataris

Titulats superiors amb una formació adequada en les àrees de ciències socials.

Programa

Programa provisional

Duració i horaris

D'novienbre a julio, entre tres i quatre sessions setmanals en jornada de tarda (de 17 a 20 hores). 300 hores lectives aproximadas.

Inscripció i matrícula

Se formalizará tras la resolucion de la convocatoria. Matrícula del curs complet: 2.000 €.

 

Beques

10 beques parcials.

 

Situació actual

Abierto el plazo para la preinscripción

 

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

posgrado@cis.es

< TORNAR