Formació i ajuts
  • Formació i ajuts >
  • Curs de postgrau >
  • Curs de postgrau

Curs de postgrau

Curs de postgrau

El curs de postgrau té com a finalitat contribuir a la formació de titulats universitaris superiors en les tècniques de recerca social, donant especial rellevància a la recollida de dades i a la seva anàlisi, interpretacó i presentació, tot això amb una orientació essencialment pràctica.

Per a això s'ofereixen 24 places, que s'adjudicaran mitjançant la selecció dels candidats que reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

El curs és de caràcter presencial i s'estructura en dos mòduls amb els continguts següents:

  • Mòdul 1. La recollida de dades i la recerca mitjançant enquestes.
  • Mòdul 2. Anàlisi i interpretació de dades d'enquesta.

Els ensenyaments de cada mòdul inclouen classes teòriques i pràctiques. La realització d'exercicis pràctics està tutoritzada per tècnics del CIS.

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

posgrado@cis.es

< TORNAR