Publicacions
  • Publicacions >
  • Butlletí CIS

Butlletí CIS

Butlletí CIS

El butlletí del CIS és una publicació electrònica que té per objectiu reforçar la comunicació amb el món acadèmic, professionals de l'estudi de l'opinió pública i amb el públic interessat en general.

El butlletí del CIS inclou diversos apartats que esperem que contribueixin al fet que es coneguin millor totes les activitats que el CIS du a terme.

Últims butlletins

Anteriors

< TORNAR