Anuari 2017

 1. PERCEPCIONS SOBRE LA SITUACIO ECONOMICA I POLITICA
 2. VALORACIÓ DEL GOVERN I L'OPOSICIÓ
 3. DRETS DELS CIUTADANS DAVANT DE LES NOVES TECNOLOGIES
 4. HÀBITS SALUDABLES
  • HORARI HABITUAL DE FICAR-SE AL LLIT ELS DIES FEINERS I ELS DIES FESTIUS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • HORARI HABITUAL D’AIXECAR-SE ELS DIES FEINERS I ELS DIES FESTIUS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil I educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • FREQÜÈNCIA DE CONSUM DE DIFERENTS ALIMENTS
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
  • • FREQÜÈNCIA AMB LA QUAL DINA I/O SOPA FORA DE CASA, A CASA DE FAMILIARS O AMICS/AMIGUES O S’EMPORTA O COMPRA MENJAR
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • FREQÜÈNCIA EN LA PRÀCTICA D'EXERCICI FÍSIC
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
  • • FREQÜÈNCIA DE DIVERSOS SÍMPTOMES FÍSICS I ANÍMICS RELACIONATS AMB LA SALUT (ÚLTIMES QUATRE SETMANES)
   • Freqüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió, hàbitat (cont.)
 5. PARELLA I CONCILIACIÓ
  • TEMPS DEDICAT PERSONALMENT A LES TASQUES DE LA LLAR UN DIA FEINER
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • PERSONA QUE FA LES TASQUES DOMÈSTIQUES A LA CASA
   • Frecüències i representaió gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat (cont.)
  • MANERA DE PRENDRE LES DECISIONS AMB LA PARELLA AMB QUI ES CONVIU SOBRE UNA SÈRIE DE TASQUES FAMILIARS
   • Frecüències i representaió gràfica
   • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sese, edat, estat civil, educaión, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat
   • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologi, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
  • ESCALA DE SATISFACCIÓ (0-10) AMB DIFERENTS ASPECTES DE LA VIDA EN PARELLA RESPECTE A LES TASQUES DE LA LLAR
   • Frecüències i representaió gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat (cont.)
 6. TEMPS DE LLEURE I TURISME
 7. RELACIONS INTERPERSONALS
  • ESCALA DE CONFIANÇA (0-10) EN DIFERENTS GRUPS EN CAS DE NECESSITAT
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideología
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideología (cont.)
   • Encreuaments per record de vot, religió y hábitat
   • Encreuaments per record de vot, religió y hábitat (cont.)
  • GRAU DE MOLÈSTIA EN TENIR COM A VEÏNS/NES A DIFERENTS GRUPS SOCIALS
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i clase social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat (cont.)
  • ESCALA (0-10) DE CONFIANÇA EN PERSONES DE L'ENTORN PROPER
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació (cont.)
   • Encreuaments por situación laboral, clase social e ideología
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Cruces por situación laboral, clase social e ideología (cont.)
   • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat
   • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat (cont.)
   • Encreuaments per record de voto, religió i hábitat (cont.)
 8. PARTICIPACIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT
  • SITUACIÓ DE PERTINENÇA I PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS ASSOCIACIONS
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe sociall (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
  • RAONS PER NO PERTÀNYER A ASSOCIACIONS
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil i educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
   • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
  • PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS TASQUES DE VOLUNTARIAT
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil, educació, situació laboral, classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió y hàbitat (cont.)
  • GRAU D'IMPORTÀNCIA DE DIFERENTS MOTIVACIONS PER FER-SE VOLUNTARI/TÀRIA
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, stat civil i educació
   • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideología
   • Encreuaments per record de vot, religió y hàbitat
 9. PERCEPCIONS SOBRE LA SOCIETAT ESPANYOLA I EXPECTATIVES ENVERS EL 2018
  • VALORACIÓ DE TRETS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per idieologia, record de vot, religió e hàbitat
   • Encreuaments per idieologia, record de vot, religió e hàbitat (cont.)
  • EVOLUCIÓ DE LA VALORACIÓ DE TRETS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA (1996, 2003, 2010, 2017)
   • Sèrie anual i representació gráfica
  • EVOLUCIÓ DE DETERMINADES CARACTERÍSTIQUES DELS/LES ESPANYOLS/LES (CINC ANYS)
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social(cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social(cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
  • EVOLUCIÓ DURANT L’ANY VINENT D'ALGUNS ASPECTES PERSONALS
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
   • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió y hàbitat (cont.)
  • SENTIMENTS ENVERS L’ANY VINENT
   • Frecüències i representació gràfica
   • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació
   • Encreuaments per situació labora, classe social e ideologia
   • Encreauaments per record de vot, religió e hàbitat
 10. OPINIÓ PÚBLICA I POLÍTICA FISCAL
 11. ANNEX. FITXES TÈCNIQUES
arrow_back