Indicadors ICC
  • Indicadors ICC >
  • Indicadores >
  • ICC >
  • Indicador de Confianza de los Consumidores

Indicador de confiança dels consumidors.

L'ICC permet aproximar-se a les intencions de despesa dels consumidors preguntant-los per la seva percepció actual i les seves expectatives de futur per a l'economia del país, la seva economia familiar i l'ocupació. Es basa en una enquesta mensual realitzada telefònicament a una mostra de 1.400 individus majors de 16 anys representatius del conjunt de la societat espanyola.

L'objectiu final d'aquest indicador, dins la bateria d'indicadors econòmics elaborats per institucions espanyoles, és ser una eina útil per interpretar i predir l'evolució del consum privat a Espanya.

< TORNAR