arrow_back
 

Calendari 2020

L'Index de Confiança del Consumidor es fa públic els dies 5 del mes següent, llevat que correspongui a dia festiu o cap de setmana que, en aquest cas, es publica el primer dia feiner immediatament següent.

Durant l'any 2020 es publicaran els avanços de resultats d'aquest estudi, llevat que hi hagi problemes tècnics, segons el calendari següent:

Estudi Data prevista
ICC desembre 2019 7 de gener de 2020
ICC gener 2020 5 de febrer de 2020
ICC febrer 2020 5 de març de 2020
ICC març 2020 6 d'abril de 2020
ICC abril 2020 5 de maig de 2020
ICC maig 2020 5 de juny de 2020
ICC juny 2020 6 de juliol de 2020
ICC juliol 2020 5 d'agost de 2020
ICC agost 2020 7 de setembre de 2020
ICC setembre 2020 5 d'octubre de 2020
ICC octubre 2020 5 de novembre de 2020
ICC novembre 2020 9 de desembre de 2020
ICC desembre 2020 5 de gener de 2021