arrow_back
 

Calendari 2019

L'Index de Confiança del Consumidor es fa públic els dies 5 del mes següent, llevat que correspongui a dia festiu o cap de setmana que, en aquest cas, es publica el primer dia feiner immediatament següent.

Durant l'any 2019 es publicaran els avanços de resultats d'aquest estudi, llevat que hi hagi problemes tècnics, segons el calendari següent:

Estudi Data prevista
ICC desembre 2018 3 de gener de 2019
ICC gener 2019 5 de febrer de 2019
ICC febrer 2019 5 de març de 2019
ICC març 2019 5 d'abril de 2019
ICC abril 2019 6 de maig de 2019
ICC maig 2019 5 de juny de 2019
ICC juny 2019 5 de juliol de 2019
ICC juliol 2019 5 d'agost de 2019
ICC agost 2019 5 de setembre de 2019
ICC setembre 2019 7 d'octubre de 2019
ICC octubre 2019 5 de novembre de 2019
ICC novembre 2019 5 de desembre de 2019
ICC desembre 2019 7 de gener de 2020