O CIS desenvolve unha intensa actividade editorial co obxecto de difundir as investigacións máis relevantes que se realizan no ámbito das ciencias sociais, así como de promover a explotación dos datos que xera a propia institución. Todo isto ten lugar mediante un proceso de estreita colaboración coa comunidade docente e investigadora española e internacional. Froito de toda esta actividade son a nosa revista (Reis) e as nosas coleccións de libros.

Novidades

Díez García, Rubén; Laraña, Enrique

Democracia, dignidad y movimientos sociales: el surgimiento de la cultura cívica y la irrupción de los "indignados" en la vida pública

Colección Monografías 308

+ info

Otero Enríquez, Raimundo

Sociología e historia de la ciudad desconcentrada

Colección Monografías 307

+ info

Máis novidades

arrow_back