Publicacions
  • Publicacions >
  • Informació general

El CIS desenvolupa una intensa activitat editorial per tal de difondre les investigacions més rellevants que es realitzen en l'àmbit de les ciències socials, així com de promoure l'explotació de les dades que genera la mateixa institució. Tot això té lloc mitjançant un procés d'estreta col·laboració amb la comunitat docent i investigadora espanyola i internacional. Fruit de tota aquesta activitat és la nostra revista (REIS) i les nostres col·leccions de llibres.

Novetats

Melián Rodríguez, Luis

Primavera Árabe y cambio político en Túnez, Egipto y Jordania

Colección Monografías 304

+ info

Ibáñez, Marta (Dir.)

Mujeres en mundos de hombres: la segregación ocupacional a través del estudio de casos

Colección Monografías 303

+ info

Més novetats

< TORNAR