El CIS desenvolupa una intensa activitat editorial per tal de difondre les investigacions més rellevants que es realitzen en l'àmbit de les ciències socials, així com de promoure l'explotació de les dades que genera la mateixa institució. Tot això té lloc mitjançant un procés d'estreta col·laboració amb la comunitat docent i investigadora espanyola i internacional. Fruit de tota aquesta activitat és la nostra revista (REIS) i les nostres col·leccions de llibres.

Novetats

Álvaro Estramiana, José Luis (coord.)

La interacción social: escritos en homenaje a José Ramón Torregrosa

Fuera de Colección 51

+ info

Alcántara, Manuel; Buquet, Daniel y Tagina, María Laura (eds.)

Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo

Colección Academia 40

+ info

Més novetats

arrow_back