Publicacions
  • Publicacions >
  • Informació general

El CIS desenvolupa una intensa activitat editorial per tal de difondre les investigacions més rellevants que es realitzen en l'àmbit de les ciències socials, així com de promoure l'explotació de les dades que genera la mateixa institució. Tot això té lloc mitjançant un procés d'estreta col·laboració amb la comunitat docent i investigadora espanyola i internacional. Fruit de tota aquesta activitat és la nostra revista (REIS) i les nostres col·leccions de llibres.

Novetats

Díez García, Rubén; Laraña, Enrique

Democracia, dignidad y movimientos sociales: el surgimiento de la cultura cívica y la irrupción de los "indignados" en la vida pública

Colección Monografías 308

+ info

Otero Enríquez, Raimundo

Sociología e historia de la ciudad desconcentrada

Colección Monografías 307

+ info

Més novetats

< TORNAR