Barómetres
 • Barómetres >
 • Preguntes fixes

Preguntes fixes

Preguntes fixes

Les preguntes que es repeteixen cada mes en els baròmetres del CIS són les següents:

 • Valoració de la situació econòmica actual
 • Valoració de la situació econòmica respecte de la situació fa 1 any
 • Valoració de la situació política actual
 • Valoració de la situació política respecte de la situació fa 1 any
 • Principals problemes del país segons l'opinió de la persona entrevistada
 • Problemes que més afecten la persona entrevistada
 • Escala d'autoubicació ideològica
 • Record de vot en les eleccions generals
 • Religiositat de l'entrevistat
 • Freqüència d'assistència a oficis religiosos


A més, amb una periodicitat trimestral - pel gener, abril, juliol i octubre- els baròmetres inclouen preguntes sobre les actituds polítiques i la intenció de vot de les persones entrevistades:

 • Valoració de l'actuació del govern
 • Valoració de l'actuació de l'oposició
 • Confiança en el president del govern
 • Confiança en el líder de l'oposició
 • Valoració dels líders dels principals partits polítics
 • Valoració dels membres del govern
 • Valoració de la situació econòmica dins d'un any respecte de l'actual
 • Valoració de la situació política dins d'un any respecte de l'actual
 • Intenció de vot en les eleccions generals
 • Simpatia pels partits polítics
< TORNAR